Oferta

Nasz firma projektowa oferuje szeroki zakres usług projektowych
oraz kierowanie i nadzorowanie budów w tym:

 • kompleksowe projekty domów jednorodzinnych wraz z branżami elektrycznymi, instalacyjnymi wod-kan, co, gaz.

Firma współpracuje z uprawnionymi projektantami branży elektrycznej i sanitarnej:

 • adaptacje projektów typowych,
 • kompleksowe projekty budynków handlowych i gospodarczych,
 • inwentaryzacje istniejącego stanu budynków
 • projekty zjazdów indywidualnych z dróg publicznych,
 • ekspertyzy stanu technicznego budynków
 • przeglądy jednoroczne i pięcioletnie budynków użyteczności publicznej,
 • kierowanie robotami budowlanymi,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego w oparciu o pełnomocnictwo inwestora,
 • doradztwo budowlane,
 • świadectwa charekterystyki energetycznej.

Firma zatrudnia również uprawnionego geologa i proponuje usługi w zakresie:

 • opracowywania opinii geotechnicznych,
 • opracowywanie projektów i dokumentacji, geologiczno-inżynierskich zgodnie z wymogami   prawa geologicznego i górniczego,
 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • ustalanie terenów zagrożonych procesami osuwiskowymi do planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradztwo w zakresie geologii inżynierskiej.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat świadczonych przez nas usług, polecamy Państwu kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pytania można także zawrzeć w formularzu kontaktowym, który wraz z numerem telefonu oraz adresem E – mail widnieje w zakładce KONTAKT.

Zapraszamy państwa do współpracy! Biuro projektowe z Jordanowa jest Do Państwa dyspozycji!

3

1